Arvot ja tavoitteet

 MLL Honkajoen yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja työskennellä lapsimyönteisyyden lisäämiseksi Honkajoella. Yhdistys tarjoaa lapsille yhdistys- ja virkistystoimintaa. Tavoitteena on myös vaikuttaa asuinympäristön viihtyvyyteen aloitteiden kautta.